• slider 1
  • slider 2
  • slider 3
  • slider 4
  • slider 5
 

Hoe Gaat een Vastgoedschatter te werk?


Wanneer u een landmeter contacteert voor een schatting van uw eigendom, zal er zo snel mogelijk tot een punt in de agenda's moeten gekomen waarop deze uw vastgoed kan komen bezoeken. Er zijn een aantal officiële documenten die men nodig heeft om tot een juiste schatting te komen.

Voor het dossier is telkens een kopie nodig van de notariële akte. Hierin staan in feite alle kenmerken die uw vastgoed officieel heeft. Verder is het laatste aanslagbiljet van de Onroerende Voorheffing KI ook nodig, omdat men daarin kan zien hoeveel deze belasting voor uw pand bedraagt. Plannen van het gebouw zijn ook interessant omdat deze meteen duidelijk weergeven hoe groot de oppervlakte en de bewoonbare oppervlakte zijn. Verder kan u ook best kopies maken van de keuringen (EPC en elektriciteit om er maar twee te noemen - deze zijn ook verplicht indien u het vastgoed wil verkopen). Tenslotte zijn documenten als hypotheekwaardering, overzicht van de maandelijkse kosten en eventueel opbrengsten uit bijvoorbeeld huur ook interessant voor ons.

vastgoed homepage foto Geen enkele van deze documenten kan op zichzelf bepalend zijn voor de waardebepaling. Al deze documenten tesamen daarentegen, plus een onderzoek ter plaatse, vormen voor het werk van de expert de bodem. Het bezoek is dus minstens even belangrijk.

Een landmeter onderwerpt uw eigendom aan een diepgaande analyse. Deze begint al meteen wanneer we ter plaatse komen: heeft het pand een interessante ligging (bereikbaarheid, centrum, ...)? Ook de lokale markt wordt bekeken: zijn er in de buurt veel panden te koo? Net zoals met alles geldt ook voor de vastgoedmarkt dat bij een groter aanbod de prijzen zullen dalen. Verder wordt ook gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden, zeker als de schatting dient te gebeuren voor overweging door beleggers, zoals bijvoorbeeld in een vastgoedfonds als AAA Real Estate. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn een diepe tuin te hebben, of een leeg perceel naast de deur. Maar ook bijbouwen in de hoogte kan een optie zijn die interessant is. Het pand zelf wordt ook terdege onderzocht. Energie-gerelateerde dingen worden gecontroleerd, zoals muren die vrij zijn van vocht en schimmels, degelijke ramen en een goed onderhouden dak. Maar evengoed de basis is belangrijk: het aantal slaapkamers, de grootte van de ruimtes, een slimme indeling van het huis. En ook architecturaal kan aan uw woning een juiste inschatting geven worden. Een woning die meteen de juiste uitstraling geeft, heeft een zekere meerwaarde. Een uitstraling naar de op dat moment geldende normen - nooit naar de persoonlijke mening van de expert natuurlijk.

Wanneer het bezoek is afgerond en alle documenten samengevoegd zijn, krijgt u een dossier waar u iets aan heeft. Er wordt een verslag geschreven over de bevindingen. Indien u verdere vragen heeft, kan u altijd met de landmeter contact opnemen. U kan uw verslag gebruiken in allerlei situaties: een waardeschatting bij een landmeter is een officieel document.